"ЕЛКОМП-68" ООД съществува и се развива от 1993 год. с основен предмет на дейност търговия с електронна техника и електронни компоненти, части и консумативи за тях, офис техника и офис оборудване, канцеларски материали и консумативи , сервиз и абонаментно поддържане, изграждане на компютърни мрежи , копирни услуги и други.


С търговската си дейност "ЕЛКОМП-68" ООД се утвърждава на местния пазар като конкурентоспособен доставчик на компютри и системи, свързани с тях ,електронни компоненти , необходими за различни по вид елекронни и електротехнически производства, дейността на радио-телевизионни и аудио сервизи.


През 1998 "ЕЛКОМП-68" ООД участва в инвестициите при създаването и утвърждаването на местния пазар на "КИБЕРКОМ" ООД, с основен предмет на дейност изграждане и експлоатиране на интернет-системи , предоставяне наети линии на корпоративни клиенти, интернет-услуги на индивидуални клиенти, разработка на WEB-страници, сервиз и др.


В началото на 2007 г. "ЕЛКОМП-68" ООД откри собствен обект за търговия с канцеларски материали и офис консумативи с наименование Офис център „Прима”, намиращ се в партера на Бизнес център „Петраков”. С внимание и отзивчивост към клиента, качествено подбран асортимент и бърза доставка на номенклатурата ни, Офис център „Прима” завоюва челни позиции в този сектор на търговията.


Kлиенти на "ЕЛКОМП-68" ООД са ТБ"ОББ"АД клон Пазарджик, ТБ"БПБ" АД клон Пазарджик "АСАРЕЛ-МЕДЕТ"АД- Панагюрище, "КАУЧУК" АД-Пазарджик, "ЕЛХИМ-ИСКРА"АД- Пазарджик, "ТЕЛЕКАБЕЛ" и "КАБЕЛ САТ"- Пазарджик "ОПТИКОЕЛЕКТРОН"-Панагюрище, "ЗММ" , "ЖП РАЙОН" и "НЕК"-Електроснабдяване Пазарджик , "ТРАКИЯ ПАПИР"АД- Пазарджик, "РОБОТИКА" ЕООД-Велинград, Община Пазарджик, Панагюрище, други общини,Окръжен съд, ТДД и много други фирми и държавни организации.