Предпечатни и компютърни услугиНАБОР НА ТЕКСТ от 1 до 20 стр. 

2,00 лв.

НАБОР НА ТЕКСТ от 21 до …… стр.

1,50 лв.

Таблици и графики

    от  2,00 до 5,00 лв.

НЕКРОЛОЗИ ИЗРАБОТКА

1,50 лв.

РАЗПЕЧАТКА – ЦВЕТНА А4

1,20 лв.

ЦВЕТНА А4 над 20 стр. при 10% запълване

1,00 лв.

РАЗПЕЧАТКА – ЦВЕТНА А3

2,00 лв.

РАЗПЕЧАТКА черно – бяла 1-20 стр.

0,20 лв.

РАЗПЕЧАТКА над 20 стр.

0,15 лв.

РАЗПЕЧАТКА над100 стр.

0,12 лв.

ОБЛОЖКА ИЗРАБОТКА

от 2.00 до 12.00лв.

Сканиране и прехвърляне в Word за 1 стр.

над 20 стр.

1.00 лв.

0.80 лв.

Сканиране, обработване и прехвърляне в

Word за 1 стр.

над 20 стр.

 

2.50 – 3,00 лв.

2,00 лв.

ЕТИКЕТИ ИЗРАБОТКА

2.00-5.00 лв.

СКАНИРАНЕ А4

0,50 лв.

Изработка обява

от 1.00лв. до 3.00лв.

ЗАПИС НА CD

2,00 лв.

РАБОТА С ОПЕРАТОР / графичен дизайн

 

18 лв./час.

10 мин./ 3.00 лв.