На път е първият Service Pack за Windows 7
 

 

Разглеждан(а) : 12 пъти!