Промоционални конфигурации


Важно за Вас е че след покупката, ще можете да разчитате на пълна поддръжка и обслужване, дори след изтичане на гаранционния период, тъй като основната ни дейност е именно ремонт и поправка на компютри, сервиз за компютри, компютърни услуги, поддръжка и профилактика на компютърни конфигурации.
Ние не просто събираме подходящите компоненти!
Ежедневната работа в сферата на компютрите технологии ни е дала ценен опит, който ни помага не просто да съберем съвместимите компоненти в компютъра, а да получим максималното за цената си качество и производителност, и да подберем компонентите по начин, по който да работят оптимално един с друг. Ние не сме просто назначени продавачи на заплата.
Ние познаваме компютрите в основи, тестваме компонентите и техните възможности и обичаме това което правим.



Промо конфигурация


Промо конфигурация


Промо конфигурация